آخرین اخبار

  دوره آموزشی «کارگاه مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت» توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1401 بصورت مجازی...

دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

رویداد ها

دستاوردها

نمایشگر دسته ای مطالب