رئیس مرکز نشر
 
محمدجواد یدالهی فر
 
تلفن: 081-38380689
  
تلفن داخلی: 297