شمس الله ثریاجوان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
تحصیلات : فوق دیپلم
ایمیل :

تلفن : ۳۱۴۰۱۴۰۲

داخلی : ۱۴۰۲-۱۴۰۳
علی الیاسی
کارشناس معاونت پژوهشی
تحصیلات : فوق لیسانس
ایمیل : eali.elyasi@gmail.com

تلفن : 31401406

داخلی : 1406
اسماعیل عبداللهی
کارشناس معاونت پژوهشی
تحصیلات : فوق لیسانس
ایمیل : e.abdollahi@basu.ac.ir

تلفن : 31401404

داخلی : 1404
سیده کوثر صالحی
کارشناس معاونت پژوهشی
تحصیلات : فوق لیسانس
ایمیل : salehi.rsch@basu.ac.ir

تلفن : 31401405

داخلی : 1405