فرصت های مطالعاتی ارائه شده از وزارت نفت

14 05 2024 09:39
کد خبر : 7377519
تعداد بازدید : 181

فرصت های مطالعاتی جدید اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت 

اولویت ها، محور های تخصصی و موضوعات مورد نیاز وزارت نفت