آخرین اخبار

  بدینوسیله به اطلاع دانشگاهیان عزیز می رسا ند که دوره های مرتبط با حوزه مدیریت بحران که به صورت الکترونیکی وآنلاین درسامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس ( ...

چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها

نمایشگر دسته ای مطالب