سمینار روش های نوین در تشخیص و درمان سرطان

سمینار روش های نوین در تشخیص و درمان سرطان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری، سمینار علمی با موضوع "روش های نوین در تشخیص و درمان سرطان" توسط اساتید دانشگاه King's College London برگزار می نماید.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری، سمینار علمی با موضوع "روش های نوین در تشخیص و درمان سرطان" توسط اساتید دانشگاه King's College London برگزار می نماید.

پوستر سمینار

آدرس سایت جهت اطلاعات بیشتر: www.nigeb.ac.ir


اخبار