آخرین اخبار

     به اطلاع دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا می رساند، این دانشگاه در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان امریه خدمت سربازی درکلیه رشته...

چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاورد ها

نمایشگر دسته ای مطالب