آخرین اخبار

  معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقبقات و فناوری، بیش از صد عضو هیأت علمی از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را براساس معیار‌هایی از جمله مشارکت در فعالیت‌ها و...

شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاوردها

نمایشگر دسته ای مطالب