یک کتاب در حوزه دامپزشکی به عنوان اثر برگزیده و یک کتاب در حوزه مهندسی مکانیک به عنوان اثر شایسته کتاب سال 1398 از دانشگاه بوعلی سینا معرفی شدند با حضور ریاست جمهوری معرفی شدند.

یک کتاب در حوزه دامپزشکی به عنوان اثر برگزیده و یک کتاب در حوزه مهندسی مکانیک به عنوان اثر شایسته کتاب سال 1398 از دانشگاه بوعلی سینا معرفی شدند با حضور ریاست جمهوری معرفی شدند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

گزیدگان و شایستگان سی وهشتمین دوره جایزه «کتاب سال» جمهوری اسلامی ایران و بیست وهشتمین دوره «جایزه جهانی کتاب سال۱۳۹۹» جمهوری اسلامی ایران، طی مراسمی در مجموعه سعدآباد تهران معرفی شدند، در این مراسم از دکتر رحمن سیفی با عنوان کتاب : (مکانیک مواد مرکب و طراحی اجزاء کامپوزیتی)، دکتر پژمان محمودی کوهی و دکتر عبدالمجید محمد زاده با عنوان کتاب : (مروری فشرده بر میکروب شناسی دامپزشکی)، تقدیر بعمل آمد

 

 

 

 

 


اخبار