معرفی سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

معرفی سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد ) به نشانی : https://sajed.msrt.ir

جهت ثبت و اطلاع رسانی این نیازها راه اندازی گردیده است، ضمنا نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی مورد نظر شرکت ها و صنایع دولتی و خصوصی کشور در آدرس ذیل قابل مشاهده است:

https://sajed.msrt.ir/research-requirements/index

 

 


اخبار