فراخوان شبکه علمی متخصصان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فراخوان شبکه علمی متخصصان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فراخوان شبکه علمی متخصصان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

اولین گام­ به منظور سیاستگذاری مناسب در حوزه علم، فناوری و نوآوری، شناخت جامع و دقیق از ظرفیت­ ها و توانمندی­ های کشور به خصوص شناخت ظرفیت متخصصین، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. در این راستا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان بازوی فکری و تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد بانک اطلاعاتی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و نخبگان، "شبکه علمی متخصصان" را طراحی نموده است. این مرکز در نظر دارد شبکه­ ای از متخصصان را در قالب هیأت­ های اندیشه­ ورز سازماندهی نماید و اطلاعات این بانک را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور بهره­ برداری در اختیار سازمان­ها و نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی قرار دهد.اعضای محترم هیات علمی جهت استفاده از سامانه و ثبت رزومه خود به ادرس اینترنتی http://stinet.nrisp.ac.ir/ مراجعه فرمایید.


اخبار