صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در پنجمین سال اجرای خود از فعالیتهای پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین در چارچوب ضوابط حمایت به عمل می آورد

صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در پنجمین سال اجرای خود از فعالیتهای پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین در چارچوب ضوابط حمایت به عمل می آورد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در پنجمین سال اجرای خود از فعالیتهای پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین در چارچوب ضوابط حمایت به عمل می آورد

در این فراخوان که از تاریخ 99/2/31 الی 99/4/29  ادامه خواهد داشت، دو نوع حمایت از پژوهشگران صورت خواهد گرفت:

1-    پروژه های تحقیق و توسعه مشترک ( با سقف حمایت سالیانه تا 1680000000 ریال )

2-   برگزاری کارگاه های مشترک ( با سقف حمایت تا 630000000 ریال )

متقاضیان اطلاعات تکمیلی را در سایت صندون به نشانی  insf.org   می توانند مشاهده نمایند.


اخبار