ششمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ششمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ششمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع "تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت" در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد.

ششمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع "تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت" در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد.

آدرس وبگاه کنفرانس : http://conference.olgou.ir


اخبار