چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیشرفت ایران گذشته، حال، آینده

هدف این کنفرانس واکاوی علل و عوامل بنیادین موثر در فرآیند پیشرفت ایران در گستره زمانی گذشته، حال و آینده است. کند و کاو در فرازوفرود تحولات تاریخی ایران، ارزیابی روند پیشرفت جاری کشور با توجه به فرصت ها، چالش ها و سرمایه های ماندگار ملی و ارائه تصویری آینده پ‍‍‍ژوهانه در افق یکصد ساله از محورهای اصلی این کنفرانس محسوب می شوند.
مهلت دریافت مقالات : اول بهمن 1393
چارچوب و ضوابط تهیه و ارسال مقالات در وبگاه کنفرانس به نشانی 4c.olgou.ir درج شده است.


اخبار