فراخوان طرح های تحقیقاتی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه

فراخوان طرح های تحقیقاتی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دعوت معاونت پژوهشی دانشگاه ازاعضای هیات علمی جهت انجام دو طرح تحقیقاتی

موضوع پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی تحت عناوین «اثر بخشی آئین نامه های پژوهشی در پیشبرد اهداف و سیاستهای پژوهشی دانشگاه» و « آینده نگری پژوهشی در افق سند راهبردی دانشگاه » در جلسه 589 مورخه 11/8/93 شورای محترم پژوهشی دانشگاه مطرح و ضمن موافقت با پیشنهادات فوق مقرر گردید طی یک فراخوان از اعضای هیات علمی دانشگاه جهت انجام طرحهای ذکر شده دعوت به عمل آید.لازم به ذکر است که طرح یاد شده جزء طرحهای خارج از دانشگاه بوده و در امتیاز دهی مطابق آئین نامه های مربوط محاسبه خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه فرمائید.


اخبار