فراخوان تدوین و تولید منابع درسی چاپی دانشگاه پیام نور

فراخوان تدوین و تولید منابع درسی چاپی دانشگاه پیام نور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه پیام نور از کلیه اعضای محترم هیات علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی با مرتبه استادیار به بالا در کلیه رشته‌ها که حداقل شش نیمسال تحصیلی سابقه آموزشی داشته و سابقه پژوهشی لازم برای تالیف و تدوین کتاب را نیز دارا می‌باشند، جهت همکاری در این خصوص دعوت به عمل می آورد.


دانشگاه پیام نور از کلیه اعضای محترم هیات علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی با مرتبه استادیار به بالا در کلیه رشته‌ها به خصوص در گروه های فنی و مهندسی، هنر، علوم پایه، حقوق و حسابداری که حداقل شش نیمسال تحصیلی سابقه آموزشی داشته و سابقه پژوهشی لازم برای تالیف و تدوین کتاب را نیز دارا می‌باشند، جهت همکاری در این خصوص دعوت به عمل می آورد.
لازم به ذکر است در مقطع کارشناسی ارشد فقط امکان تالیف گروهی میسر می باشد.
 لطفا جهت اطلاع از شرایط تالیف و دیگر مقررات و ثبت نام به نشانی اینترنتی http://tadvin.pnu.ac.ir/editor/information.php مراجعه فرمایید.


اخبار