فدراسیون سرآمدان علمی ایران

فدراسیون سرآمدان علمی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به تدوین آئین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر و راه اندازی فدراسیون سرآمدان علمی ایران (Iran Science Elites Federation) با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است.

به اطلاع می رساند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 1394 ، اقدام به تدوین آئین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر و راه اندازی فدراسیون  سرآمدان علمی ایران (Iran Science Elites Federation) با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است. مطابق این آئین نامه به افرادی با دستاوردهای علمی معتبر، برگزاری رویدادهای داخلی معتبر، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ارائه سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و ... مبالغ تشویقی پرداخت می شود.

آدرس  پایگاه برنامه : www.isef.ir

 


اخبار