عضویت در انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

عضویت در انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران به مدت بیش از 3 سال است که تأسیس شده است و تا کنون با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران موفق به انتشار مجله Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell به صورت فصلنامه شده که دارای رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در فهرست مجلات ISC قرار دارد.

انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران به مدت بیش از 3 سال است که تأسیس شده است و تا کنون با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران موفق به انتشار مجله Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell به صورت فصلنامه شده که دارای رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در فهرست مجلات ISC قرار دارد.

گروه های تخصصی انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

1- طراحی، تولید، خالص سازی ذخیره سازی هیدروژن

2- طراحی، ساخت و یکپارچه سازی پیل سوختی

3- طراحی و ساخت سیستم های ترکیبی با پیل سوختی

4- تجاری سازی و بازار هیدروژن و پیل سوختی

5- مدل سازی و شبیه سازی سیستم های هیدروژن و پیل سوختی

آدرس وب سایت: http://ihfca.ir


اخبار