دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا

دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا در هفته اول اردیبهشت 1394 در دانشگاه بیرجند

به دنبال برگزاری اولین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا در آذر 1387 توسط دانشگاه بیرجند و با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو ایران و دفتر منطقه ای یونسکو، دومین همایش، در هفته اول اردیبهشت 1394 در این دانشگاه برگزار خواهد گردید.
علاقمندان می توانند با ارسال مقاله یا پیشنهاد برگزاری کارگاه در همایش شرکت نمایند.
آدرس وب سایت همایش: conf.birjand.ac.ir/ichswa


اخبار