دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت"

دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" را در آبان ماه سال جاری برگزار می نماید.

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیرو برنامه ریزی های انجام شده دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" در حوزه های مختلف را در آبان ماه سال جاری برگزار می نماید.

با توجه به اهمیت موضوع در بخشی از این جشنواره طرح ها و دستاوردهای فناورانه برتر در حوزه صنایع دانش بنیان دریایی انتخاب و تقدیر خواهد گردید. 

جهت ارائه طرح های فناورانه، فرم خلاصه طرح تکمیل و به همراه مستندات حداکثر تا 15 مهرماه 1395 به دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ارسال گردد.

آدرس وب سایت: mitc.isti.ir


اخبار