دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، از دهم شهریورماه سال جاری کار خود را در مرحله دریافت آثار در چهار قالب  (( اثر پژوهشی اختتام یافته ، رساله دکتری ، و پایان نامه کارشناسی ارشد )) آغاز کرده است. نظر به تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره، همواره سهم ویژه ای به مشارکت دانشگاه ها، حوزه های علمیه، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، موسسات پژوهشی، انجمن های علمی و انتشارات برتر حوزه علوم انسانی و اسلامی اختصاص یافته است همکاران محترم در هر یک از قالب های چهارگانه فوق، آثار فاخر و برتر آن حوزه راکه در سه سال گذشته ( از فروردین 1396 تا پایان اسفند 1398 ) نگاشته شده و از ویژگی تحقیق و پژوهش و نوآوری برخوردار است ( بر اساس تصمیم آن مجموعه علمی محترم ) ، به دبیرخانه جشنواره معرفی کرده و همچنین گزینه های پیشنهادی حداکثر تا99/7/30در سامانه www.farabiaward.ir   ثبت گردد.لازم به ذکر است گزینه های پیشنهادی آن دانشگاه در بررسیهای علمی و فرایند داوری منعکس خواهد شد.  بدیهی است ارسال گزینه های پیشنهادی هیچ گونه حقوقی برای آن مجموعه علمی، نویسندگان و محققان معرفی شده ایجاد نمی کند و صرفا به معنای تایید اولیه و توجه در فرایند داوری آن اثر خواهد بود.

در صورت هرگونه پرسش

با شماره های 22578404 و09303338079  تماس گرفته شود.


اخبار