حمایت از پایان نامه های مرتبط با صنعت گاز

حمایت از پایان نامه های مرتبط با صنعت گاز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای همکاری بیشتر با مراکز علمی، پژوهشی و بهره مندی از ظرفیت های ارزشمند دانشگاه، امور پژوهش و فن‌اوری شرکت گاز استان همدان در نظر دارد تعدادی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با موضوعات صنعت گاز را مورد حمایت قرار دهد.

در راستای همکاری بیشتر با مراکز علمی، پژوهشی و بهره مندی از ظرفیت های ارزشمند دانشگاه، امور پژوهش و فن‌اوری شرکت گاز استان همدان در نظر دارد تعدادی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با موضوعات صنعت گاز را مورد حمایت قرار دهد.

1- بررسی نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل از گازرسانی به روستاهای استان همدان

2- بررسی رفتار گاز طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشار در دماها، فشارها و ترکیب های مختلف.


اخبار