حمایت بانک مهر اقتصاد از پایان نامه ها

حمایت بانک مهر اقتصاد از پایان نامه ها


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بانک مهر اقتصاد در جهت تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود در راستای عمق بخشی به مطالعه و تحقیق در بازارهای پولی و مالی کشور، اقدام به حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های کشور می نماید.

ضوابط حمایت از پایان نامه:

1- حمایت مالی از پایان‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که طرح پیشنهادی (پروپوزال) آنها با هماهنگی بانک تهیه شده باشد.
لازم است دانشجویان ابتدا موضوع پایان‌نامه خود را بر اساس اولویت هایی انتخاب کنند که توسط بانک از طریق سایت اعلام می‌شود. سپس بر اساس موضوع انتخابی فرم پروپوزال را از سایت دریافت کرده و پس از تکمیل آن با نظر اساتید راهنما و مشاور و پیش از تایید نهایی دانشگاه برای بانک به آدرس thesis@mebank.ir ارسال نمایند.
2- پروپزال اولیه در شورای پژوهشی بانک مطرح و به لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مراتب مبنی بر تایید، مشروط به اصلاحات یا عدم تایید به اطلاع دانشجو می رسد.
پایان‌نامه‌هایی که هنوز وارد مرحله اجرایی نشده باشند یا حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب پروژه در مراجع ذیربط دانشگاه نگذشته باشد، در صورت تأیید بانک از حمایت مالی برخوردار خواهند بود. همچنین طرح نباید از حمایت دیگر سازمان‌ها برخوردار باشد.
3- دانشجو باید در دفاع از پایان‌نامه موفقیت حاصل نماید.
4- مدت زمان مجاز برای ارائه پایان‌نامه به بانک برای دانشجویان دکتری حداکثر 2 سال و کارشناسی ارشد حداکثر 1 سال است.
5- دانشجو موظف است حداقل یک مقاله استخراج شده از پایان نامه را به منظور چاپ در نشریه بانک ارائه نماید.
6- حداکثر زمان ارائه مدرک اعلام پذیرش مقاله و اصل مقاله استخراج شده از پایان نامه یک سال پس از ارائه گزارش نهایی است.
7- به منظور چاپ مقاله از پایان‌نامه حتماً باید با بانک هماهنگی شود.
8- تصمیم‌گیری در مورد میزان دقیق حمایت مالی توسط شورای پژوهشی بانک انجام می‌شود.
9- در صورتی که نمره پایان‌نامه دانشجو کمتر از 14 ارزشیابی شود، پایان‌نامه از نظر بانک مردود شناخته می‌شود و مبلغی به آن تعلق نمی‌گیرد.
10- در ابتدای شروع پروژه ناظر طرح از سوی شورای پژوهشی بانک به دانشجو معرفی می‌شود. بدین منظور، دانشجو موظف است طبق جدول زمانبندی اجرای تحقیق و ارسال گزارشات مرحله ای، گزارشات پیشرفت کار را به ناظر پروژه ارائه و در جلسات هماهنگی شرکت کند.
موضوعات مورد حمایت بانک مهر اقتصاد در تدوین پایان نامه ها


اخبار