برگزار ی دوره های الکترونیکی مرتبط با مدیریت بحران در مرکز آموزش مدیریت دولتی

برگزار ی دوره های الکترونیکی مرتبط با مدیریت بحران در مرکز آموزش مدیریت دولتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

بدینوسیله به اطلاع دانشگاهیان عزیز می رسا ند که دوره های مرتبط با حوزه مدیریت بحران که به صورت الکترونیکی وآنلاین درسامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس (Lms.smtc.ac.ir) فعال بوده و همکاران می توانند با ثبت نام در سامانه در دوره های تعریف شده شرکت نمایند.َ

لیست دوره های الکترونیکی مرتبط با مدیریت بحران

در مرکز آموزش مدیریت دولتی


اخبار