برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی به صورت مجازی و شرایط ویژه برای اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در تابستان ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی به صورت مجازی و شرایط ویژه برای اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در تابستان ۱۳۹۹


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  به صورت مجازی با شرایط ویژه برای اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی- تابستان ۱۳۹۹

۱- موضوع  برگزاری کارگاه های تابستانه

۲- راهنمای یک کاربری

۳- راهنمای دو کاربری


اخبار