انتشار ششمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا

انتشار ششمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

به حول و قوه الهی ششمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در بهار سال 1399 منتشر شده است.

برای دسترسی به متن این شماره از لینک http://basu.ac.ir/research-mag استفاده نمایید


اخبار