انتخاب دکتر جواد صاین بعنوان سر دبیر بخش شیمی کاربردی مجله بین المللی انجمن شیمی ایران JICS

انتخاب دکتر جواد صاین بعنوان سر دبیر بخش شیمی کاربردی مجله بین المللی انجمن شیمی ایران JICS


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر جواد صاین از طرف انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر بعنوان سر دبیربخش شیمی کاربردی مجله بین المللی انجمن شیمی ایران (JICS) را به جنابعالی و دانشگاهیان دانشگاه بوعلی سینا تبریک عرض می نماییم.

         

             معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه


اخبار