اعطای اولین جایزه شهید دکتر مسعود علیمحمدی به رشته ریاضیات در سال 1395

اعطای اولین جایزه شهید دکتر مسعود علیمحمدی به رشته ریاضیات در سال 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین جایزه شهید دکتر مسعود علیمحمدی به رشته ریاضیات، قرار است ازسال1395 به رساله‌های دکتری برگزیده در رشته ریاضیات اعطا گردد.

اولین جایزه شهید دکتر مسعود علیمحمدی به رشته ریاضیات، قرار است ازسال1395 به رساله‌های دکتری برگزیده در رشته ریاضیات اعطا گردد.


اخبار