اطلاع رسانی ثبت نام در سامانه ارزیابی اختراعات و نوآوری ها

اطلاع رسانی ثبت نام در سامانه ارزیابی اختراعات و نوآوری ها


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

به استحضار می رساند تمامی امور پذیرش و داوری تقاضاهای ارسالی از اداره کل مالکیت صنعتی و اعتبارسنجی اختراعات، در سال 1395 فقط از طریق سامانه ملی ارزیابی اختراعات و نوآوری ها به آدرس http://patent.irost.org انجام خواهد شد. 

همچنین داورانی که تمایل به داوری در این سامانه دارند، نسبت به "ثبت نام در سامانه" و تکمیل مشخصات در قسمت "ثبت/ویرایش اطلاعات داور" اقدام فرمایند.


اخبار