ابقاء رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه وهمچنین ابقاء معاون مدیر امور پژوهشی دانشگاه

ابقاء رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه وهمچنین ابقاء معاون مدیر امور پژوهشی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه جناب آقایان دکترحمید زارع ابیانه و دکتر محسن شیخی مجدداً به مدت دو سال دیگر به ترتیب  بعنوان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و معاون مدیر امور پژوهشی دانشگاه منصوب گردیدند ، در بخشی از ابلاغ آقایان آمده است امید است با استفاده از ابزارهای روزآمد، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و تسهیلات را مهیا نمایند وهمچنین جناب آقای دکتر مجذوبی معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه ضمن تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون می نماید.

 


اخبار