آئین نامه اجرایی و تبیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی،رساله های دکتری،پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات منطبق با اولویت های پژوهشی مطالعات قرآنی

آئین نامه اجرایی و تبیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی،رساله های دکتری،پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات منطبق با اولویت های پژوهشی مطالعات قرآنی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه کلیه پژوهشگران و دانشجویان از جمله دانشجویان علوم انسانی،علوم و معارف قرآنی و میان رشته ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

آئین نامه اجرایی و تبیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی،رساله های دکتری،پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات منطبق با اولویت های پژوهشی مطالعات قرآنی مصوب جلسه 16 مورخ 31/3/1393 کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور که توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است، به همراه فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی بر روی پایگاه اطلاعاتی مرکز به آدرس http://www.msrt.ir/fa/quran قابل دسترسی است.
مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده هر یک از پروژه های پیشنهادی پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ارسال می گردد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط حضوری، سرکار خانم نوروززاده کارشناس مسئول مرتبط با شماره تماس 82234316-021 مستقر در مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، طبقه چهاردهم وزارت متبوع اتاق 1401 به حضور معرفی می شوند.


اخبار