رئیس كتابخانه مركزي و مركز اسناد

دكتر حمیدرضا دزفولیان
تحصیلات:  دکتری صنایع
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس:  همدان – خيابان شهيد فهميده – دانشگاه بوعلي سينا ،‌كتابخانه مركزي
توضیحات:  پورتال کتابخانه دیجیتال

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند