مدیر دفتر ارتباط با صنعت

شعبان محمدی
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن:  38380122
تلفن داخلي:  439
آدرس:  همدان – خيابان شهيد فهميده – دانشگاه بوعلي سينا دفتر معاونت پژوهش وفناوري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند