مراكز مرتبط > مركز تحقيقات شيمي گياهي


نام:  دكتر امير عباس رفعتي

سمت:   مركز تحقيقات شيمي گياهي

تحصیلات:  استاد شيمي

ایمیل:  shimigiahi@basu.ac.ir

آدرس:  همدان خيابان آيت الله طالقاني، خيابان فرهنگ، مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بوعلي سينا، مركز تحقيقات شيمي گياهي

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند