ارتباط با معاونت

ایمیل:

 

اطلاعات تماس
     

 

تلفن مستقيم:        38272072-81-98

 

 

نمابر:              38380628-81-98
 


تلفن داخلي: 438
 

 

آدرس: همدان -چهارباغ شهید احمدی روشن  - دانشگاه بوعلي سينا- معاونت پژوهشي-

كد پستي 6517838695
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند